Bahtera Islam II


بسم الله الرحمن الرحيم

BAHTERA DAKWAH SALAF

DI LAUTAN INDONESIA

( II )

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.

أما بعد:

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad e, keluarga, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat, amiin.

Sebagai kelanjutan dari upaya dan andil kami dalam mengajak saudara-saudaraku seiman dan seaqidah dalam menjalankan kewajiban muhasabah terhadap diri sendiri, maka kami mencoba untuk merangkumkan beberapa koreksi kami terhadap fenomena dakwah salaf di negeri kita tercinta, dan tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan kami yang pertama, yang berjudul: “BAHTERA DAKWAH SALAF DI LAUTAN INDONESIA”, yang sepanjang ini, alhamdulillah tulisan tersebut mendapat tangapan positif dari banyak kalangan. Dan hingga sekarang pula tidak seorangpun dari yang membaca tulisan tersebut yang menyampaikan kritikan yang berarti dan berdasarkan ilmu atau dalil, ini semua alhamdulillah murni karena taufiq dan ‘inayah dari Allah Ta’ala.

Pada kesempatan ini, dan berdasarkan hasil dari beberapa pengalaman yang kami dapatkan sepanjang liburan musim panas yang kami jalani bersama keluarga di tanah air, kami mendapatkan beberapa hal lain yang belum disebutkan dalam tulisan pertama. Hal-hal tersebut tidak kalah pentingnya bila dibanding dengan apa yang telah disebutkan pada tulisan sebelumnya.

HAL PERTAMA: KENALILAH KAWAN DAN LAWANMU.

Allah Subhanahu wa Ta’ala menurunkan agama Islam ini, yaitu dengan menurunkan wahyu (Al Qur’an) kepada Nabi-Nya Muhammad e, guna membedakan kebenaran dari kebathilan, hidayah dari kesesatan, orang mukmin dari orang kafir, wali Allah dari wali syetan, sebagaimana firman Allah Ta’ala,

]تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا[ الفرقان 1

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqan (Al Qur’an)  kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam”. (Al Furqan 1).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Bila telah diketahui bahwa di antara manusia ada yang menjadi wali-wali Ar Rahman, dan ada dari mereka yang menjadi wali-wali syetan, maka merupakan kewajiban atas kita untuk membedakan mereka (wali Allah) dari mereka (wali syetan), sebagaimana halnya Allah dan Rasul-Nya telah membedakan antara keduanya”.([1])

Sikap ini, yaitu mengenali siapakah wali Allah (saudara kita) dan siapakah wali syetan (lawan kita) bukanlah hal yang sepele, karena hanya dengan cara mengenali mereka kita dapat bersikap benar dalam memperlakukan masing-masing kelompok, kita loyal kepada wali Allah Ta’ala dan menunaikan hak-haknya, dan memusuhi wali syetan, serta memperingatkan umat darinya.

Bila kewajiban ini kita lalaikan, sehingga kita terjerumus ke dalam kesalahan dalam bersikap; yaitu memusuhi wali Allah, dan loyal kepada wali syetan, maka yang akan kita tuai adalah ancaman keras yang telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad e dalam sabdanya,

من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وفي رواية فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري

“Barang siapa yang memusuhi wali-Ku, berarti ia telah menantang berperang denganKu”, dan dalam riwayat lain, “Barang siapa  yang memusuhi wali-Ku, maka Aku telah mengobarkan peperangan dengannya”. (HR. Bukhari).

Betapa merugi dan celakanya orang yang telah mengumandangkan peperangan melawan Allah Ta’ala, oleh karenanya merupakan sikap bijak bila kita senantiasa berusaha mengetahui siapakah kawan dan siapakah lawan kita, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam petaka besar ini.

Dan kemampuan seseorang dalam membedakan antara wali Allah Ta’ala -sehingga ia berloyal kepadanya-, dari wali syetan –sehingga ia bermusuhan dengannya- merupakan tolok ukur keilmuan seseorang. Karena sebagaimana diisyaratkan dalam ayat di atas, bahwa di antara manfaat diturunkannya Al Qur’an adalah untuk membedakan antara mereka. Oleh karena itu tidak heran bila Muhammad bin Manshur –rahimahullah- berkata,

ست خصال يعرف بها الجاهل: الغضب في غير شيء والكلام في غير نفع والعظة في غير موضعها وإفشاء السر والثقة بكل أحد ولا يعرف صديقه من عدوه. حلية الأولياء 10/217

“Ada enam perangai, yang dengannya kita dapat mengenali orang bodoh: marah tanpa sebab, berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, menyampaikan peringatan tidak pada tempatnya, membocorkan rahasia, senantiasa percaya kepada setiap orang, dan tidak dapat mengenali kawan dari lawannya“.([2])

Pada kesempatan ini, kami tidak ingin berbicara siapa kawan dan lawan kita, karena itu ada pembahasannya tersendiri, akan tetapi kami hanya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk kembali bertanya kepada diri kita sendiri: Sudahkah kita kenali siapa saja yang menjadi kawan kita dan siapa saja yang menjadi lawan kita?

Jawaban dari pertanyaan inilah yang kemudian kita wujudkan dalam kehidupan dakwah kita sehari-hari, yang menjadi tolok ukur keilmuan kita, dan kebenaran dakwaan kita bahwa kita adalah seorang salafi.

Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan kemudian kita buktikan jawabannya dalam kehidupan kita, kerena kenyataan di negeri kita mengatakan bahwa banyak dari kita yang mendakwakan dirinya bermanhaj, akan tetapi kenyataannya ia memerangi dan memusuhi saudaranya sendiri. Peperangan dan permusuhan yang diwujudkan dalam bentuk larangan belajar darinya, hajr, boikot, ghibah, bahkan vonis bahwa saudaranya telah keluar dari manhaj salaf, dan bahkan ia telah menjadi da’i yang mengikuti hawa nafsu dst. Walau di kemudian hari, sikap ini terbukti salah, dan sebagian dari mereka telah meralat kembali sikapnya terhadap sebagian dari kawannya seaqidah dan semanhaj.

Sebaliknya, ada sebagian salafiyyin yang berkawan dengan lawan, yaitu dengan orang-orang yang tidak percaya bahwa manhaj salaf adalah satu-satunya manhaj yang benar, dan satu-satunya metode hidup bagi ummat dalam beragama, yang benar-benar akan mewujudkan kebaikan bagi mereka di dunia dan akhirat. Akibat ketidakpercayaannya ini, ia senantiasa mendengung-dengungkan seruan untuk menggabungkan antara manhaj salaf dengan manhaj ikhwanul muslimin dalam hal idarah (tanzhim), dan dengan manhaj jama’ah tabligh dalam metode berdakwah, dan dengan orang-orang non muslim (barat) dalam tekhnologi, metode pendidikan, dst, yang lebih dikenal dengan manhaj inshof ala ikhwanul muslimin.

Subhanallah, walaa haula walaa quwwata illa billah! Bila demikian ini kenyataannya, apa manfaat ilmu agama yang selama ini kita pelajari, dan kita ajarkan?! Layakkah kita setelah ini untuk mengaku sebagai orang yang berilmu (thalibul ‘ilmi)?! Kemanakah akan kita sembunyikan rasa malu kita?!

Akibat dari ketidakmampuan kita membedakan antara kawan dari lawan, maka terjadilah berbagai fitnah dan petaka di tengah-tengah ummat. Betapa banyak kejadian, dan musibah yang telah menimpa ummat, akibat kebodohan kita ini. Betapa banyak hak dan kewajiban yang tidak tertunaikan, akibat kedangkalan ilmu kita ini, sehingga fakta di lapangan seakan-akan membenarkan pepatah dalam bahasa Arab,

عدو عاقل خير من صديق جاهل.

Musuh yang berakal, lebih baik daripada kawan yang bodoh”.

Yang lebih memilukan dan menyayat-nyayat hati setiap orang mukmin, adalah sikap sebagian kita yang walaupun telah terbukti bahwa ia tidak tahu dan tidak kenal siapa sebenarnya kawan dan lawannya, ia tidak mau mengoreksi diri, dan merasa bahwa sikapnya selama ini adalah tetap benar dan selaras dengan manhaj salaf.

Tidakkah kiranya kita meniru sikap salafunash sholeh, yang dengan kebesaran jiwa mereka meralat dan merubah sikap dan pendapatnya, bila di kemudian hari terbukti bahwa sikap dan pendapat tersebut terbukti kurang tepat.

Sebagai contohnya, marilah kita renungkan kisah Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ‘anhu berikut ini, “Seorang wanita datang menemuinya, lalu bertanya kepadanya tentang seorang wanita yang berzina, kemudian ia hamil, dan setelah ia melahirkan bayi yang ia kandung dari hasil perzinaan tersebut, ia membunuh anaknya tersebut, maka Abdullah bin Mughaffal menjawab, “Ia masuk neraka”, maka wanita tersebut pergi sambil menangis. Lantas Abdullah bin Mughaffal memanggilnya, dan berkata kepadanya, “Menurutku, tidaklah permasalahanmu ini kecuali salah satu dari dua hal berikut,

]ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما[

“Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, atau mendzalimi dirinya, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang”. Mendengar jawaban kedua ini, wanita itu kemudian mengusap air matanya, dan pergi”.([3])

Dalam satu majlis beliau radhiyallahu ‘anhu merubah pendapatnya, yang sebelumnya beliau berpendapat keras, karena bertujuan menanamkan rasa takut pada diri penanya, akan tetapi setelah beliau merasa bahwa wanita penanya itulah pelaku kemaksiatan ini, maka beliau spontan merubah fatwanya.

Mungkin alasan beliau merubah fatwanya tersebut, karena khawatir bahwa fatwanya yang pertama bukannya menimbulkan rasa takut, akan tetapi sebaliknya malah menumbuhkan rasa putus asa dari rahmat Allah Ta’ala. Kekhawatiran ini diperkuat oleh sikap wanita itu, yaitu ia pergi sambil menangis.

Demikianlah bila ilmu dan pemahaman yang benar telah tertanam dengan mendalam di jiwa

HAL KEDUA: SAUDARAKU,  JAGALAH PERSATUAN UMMAT.

Di antara prinsip pokok dalam manhaj Ahlis Sunnah adalah kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam di atas al haq (Al Qur’an dan As Sunnah selaras dengan pemahaman salafush shalih), sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah,

]واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا الله نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم فأصبحتم بنعمته إخوانا[ آل عمران 103

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara”. (QS. Ali Imran 103).

Dan juga ditegaskan dalam wasiat Nabi e berikut ini,

عن أنس بن مالك أن رسول الله e قال: (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) متفق عليه

Dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah e bersabda, “Janganlah kamu saling membenci, saling hasad, saling berpaling. Hendaknya kamu menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari tiga hari”. (Muttafaqun ‘Alaih).

Permasalahan ini –kewajiban bersatu diatas kebenaran- kami yakin telah dipahami oleh setiap orang yang mengaku dirinya meniti manhaj salaf, oleh karena itu pada kesempatan ini kami tidak hendak membahas hal ini  beserta dalil-dalilnya. Akan tetapi kami hanya ingin mengutarakan rasa heran dan keprihatinan yang ada dalam hati kami: mengapa kita; orang-orang yang mengaku bermanhajkan salaf, lebih mudah untuk berpecah belah, bila dibandingkan orang lain?!

Wahai saudara-saudaraku! Marilah kita renungkan bersama sikap arif yang dicontohkan kepada kita semua oleh Rasulullah e dalam dua kejadian berikut ini:

Kejadian Pertama:

A’isyah radhiallahu ‘anha mengkisahkan: pada suatu hari Rasulullah e bersabda kepadanya,

لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. متفق عليه

“Seandainya bukan karena kaummu yang baru saja meninggalkan kekufuran (baru masuk Islam), niscaya aku akan menghancurkan Ka’bah, dan aku bangun kembali di atas pondasi Nabi Ibrahim; karena tatkala orang-orang Quraisy membangunnya, mereka kekurangan biaya, dan akan aku tambah satu pintu dari arah belakang”. (Muttafaqun ‘Alaih).

Imam Nawawi rahimahullah tatkala menjelaskan hadits ini beliau berkata, “Hadits ini merupakan dalil bagi beberapa hukum penting, di antaranya: Bila pada suatu saat terjadi pertentangan antara beberapa kepentingan (kemaslahatan), atau pertentangan antara kemaslahatan dan mafsadah (kerugian), dan tidak mungkin untuk digabungkan antara perbuatan meraih kemaslahatan dan meninggalkan kerugian, maka sikap yang benar ialah dengan mendahulukan yang lebih penting. Karena Nabi e telah mengabarkan bahwa mengembalikan bangunan Ka’bah seperti sediakala di masa Nabi Ibrahim adalah satu kemaslahatan. Akan tetapi kemaslahatan ini bertentangan dengan kerugian yang lebih besar, yaitu kekhawatiran akan timbulnya fitnah (yaitu murtadnya) sebagian orang yang baru masuk Islam. Hal ini dikarenakan mereka (orang-orang yang baru masuk Islam) meyakini akan keutamaan Ka’bah, sehingga mereka menganggap pemugaran Ka’bah adalah suatu kejahatan yang besar. Oleh karena itu Nabi e mengurungkan keinginannya itu”.([4])

Kejadian Kedua:

عن جابر بن عبد الله t يقول: كنا مع النبي e في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله: ما بال دعوى الجاهلية؟! قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة، فسمعها عبد الله بن أبي، فقال: قد فعلوها؟! والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. متفق عليه

“Dari Jabir bin Abdillah radhiallahu ‘anhu, ia mengkisahkan, Pada saat kami bersama Nabi e dalam suatu peperangan, tiba-tiba ada seseorang dari kaum Muhajirin yang memukul pantat seseorang dari kaum Anshar, maka orang Anshar tersebut berteriak meminta pertolongan kepada kaumnya orang-orang Anshar, dan sebaliknya orang Muhajir tadi juga berteriak meminta bantuan kepada kaumnya orang-orang Muhajirin. Mendengar hal tersebut Rasulullah e bersabda, “Mengapa kalian menyeru dengan seruan orang-orang jahiliyyah?!” Merekapun menjawab, “Wahai Rasulullah, ada seseorang dari Muhajirin yang memukul pantat seseorang dari kaum Anshar. Maka Nabipun bersabda, “Tinggalkanlah, karena sesungguhnya itu (seruan jahiliyyah) adalah busuk”. Maka tatkala Abdullah bin Ubai mendengar hal itu ia berkata, “Apakah mereka (orang-orang Muhajirin) benar-benar telah melakukannya (berbuat semena-mena terhadap kaum Anshar)? Sungguh demi Allah bila kita telah tiba di kota Madinah, niscaya orang-orang yang lebih mulia([5]) akan mengusir orang-orang yang lebih hina”.([6]) (Mendengar ucapan demikian ini) Umar bin Khattab berkata kepada Nabi e, “Izinkanlah aku untuk memenggal leher orang munafiq ini (Abdullah bin Ubai), Maka Nabi e bersabda, “Biarkanlah dia, jangan sampai nanti orang-orang beranggapan bahwa Muhammad telah tega membunuh sahabatnya sendiri”. (Muttafaqun ‘Alaih).

Kita semua tahu bahwa berjihad melawan orang-orang munafiqin adalah wajib hukumnya, karena selain mereka itu adalah orang-orang kafir yang akan kekal di neraka, mereka juga membahayakan umat Islam. Dan perilaku atau ulah gembong munafiqin ini, yaitu Abdullah bin Ubai bin Salul yang merugikan ummat Islam sudah terlalu banyak. Agar lebih jelas betapa besar kejahatan manusia satu ini, maka kami ajak saudara-saudaraku untuk mengingat-ingat kembali beberapa kejadian berikut:

  1. Siapakah yang mendalangi terjadinya tuduhan berzina kepada istri Nabi ‘Aisyah radhiallahu ‘anha?
  2. Siapakah yang mendalangi kembalinya sekitar 300 pasukan kaum muslimin, sehingga mereka tidak ikut dalam perang Uhud?
  3. Siapakah yang memelopori pembangunan Masjid Dhirar?
  4. Siapakah yang enggan ikut serta dengan Nabi e dan pasukannya dalam perang Tabuk?
  5. Siapakah yang tidak ikut serta membela kota Madinah dalam perang Khandak? Semua kejadian ini didalangi oleh Abdullah bin Ubai bin Salul serta kawan-kawannya.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh makhluk satu ini sedemikian besarnya, akan tetapi Nabi e tidak mengizinkan para sahabat untuk membunuhnya. Bahkan anak orang munafiq ini, yaitu Abdullah bin Abdullah bin Ubai bin Salul telah datang kepada Nabi e meminta izin darinya untuk membunuh ayahnya sendiri, akan tetapi Nabi e malah memerintahkannya agar ia berlemah lembut kepadanya.([7]) Ini semua kerena beliau e tidak ingin timbul perpecahan di tengah-tengah umat, walaupun orang munafiq ini telah banyak berupaya untuk menimbulkan perpecahan dan senantiasa berusaha untuk memecah belah umat.

Bahkan dengan sikap Nabi e yang demikian ini, kemunafiqan orang ini menjadi diketahui oleh setiap orang, sehingga setiap kali ia membikin ulah, kaumnya sendirilah yang memarahi dan mengancamnya. ([8])

Lihatlah, sikap bijak dan  hikmah Nabi e dalam menghadapi kejahatan gembong munafiqin ini telah membuktikan kepada kita bahwa tidak setiap kesalahan harus disikapi dengan keras, akan tetapi kadang kala sikap lembut lebih efektif dan manjur dalam meredam dan memberantas kerusakan. Dan betapa besar perhatian Nabi e dan upaya yang beliau tempuh guna menjaga persatuan kaum muslimin.

Kemudian kami ingin melontarkan  dua pertanyaan kepada saudara-saudaraku:

Pertanyaan pertama: Apakah kesalahan ikhwan-ikhwan antum lebih besar dari kesalahan yang dihadapi oleh Nabi e dalam kasus-kasus di atas, sehingga antum tidak bisa bersikap sedikit lembut, dan antum senantiasa bersikap keras, dengan menghajr, tabdi’, boikot, sehingga menimbulkan perpecahan di tengah-tengah salafiyyin? Atau apakah setiap perbedaan sikap dan pendapat harus berakhir dengan perpecahan?

Pertanyaan kedua: Apakah maslahat yang antum tuai dari pengambilan dana dari yayasan-yayasan sosial yang kita perselisihkan kedudukannya lebih besar dari kemaslahatan dibangunnya kembali Ka’bah seperti pada masa Nabi Ibrahim ‘Alaihissasalam, dan lebih besar daripada kemaslahatan dibunuhnya orang-orang munafiq semacam Abdullah bin Ubai bin Salul?

Wahai saudaraku! Mari kita amati dan renungkan dengan seksama kedua kisah di atas, semoga Allah senantiasa melindungi kita dari kesesatan dan melimpahkan taufiq-Nya kepada kita semua.

Wahai saudaraku! Sadarilah bahwa persatuan umat di atas Al Qur’an dan As sunnah adalah tanggung jawab kita bersama, maka marilah kita bersama-sama upayakan dengan sekuat tenaga terwujudnya cita-cita luhur nan suci ini.

Wahai saudaraku! Janganlah kita menjadi penyebab terjadinya perpecahan umat ini. Tidakkah cukup perpecahan yang sudah terjadi, sehingga kita masih merasa perlu untuk menambah perpecahan dengan sebab yang sepele dan kurang berarti?!

Wahai saudaraku, sekali lagi saya menganjak antum semua untuk sama-sama merenungkan kisah lain yang serupa, yaitu sikap yang dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu,

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعا، فقال عبد الله: صليت مع النبي e ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا، قال فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر. رواه أبو داود والنسائي، وأصل القصة في الصحيحين

“Dari Abdurrahman bin Yazid ia menuturkan: Utsman bin Affan menjalankan shalat fardhu di Mina (pada musim haji) empat rakaat (tidak diqashar). Maka Abdullah (bin Mas’ud) berkata, “Aku shalat bersama Rasulullah e (di musim yang sama) dua rakaat-dua rakaat (dengan diqashar), dan shalat bersama Abu bakar juga dua rakaat-dua rakaat, dan bersama Umar juga dua rakaat-dua rakaat, dan bersama Utsman pada awal kepemimpinannya juga dua rakaat-dua rakaat, kemudian setelah itu ia (Utsman) menggenapkan shalatnya (empat rakaat-empat rakaat), kemudian kalian saling berselisih. Sungguh aku sangat berharap semoga dari keempat rakaat tersebut hanya dua rakaat yang diterima Allah. Al A’amasy kemudian bercerita kepadaku, bahwa Mu’awiyyah bin Qurrah menceritakan dari para syekhnya (gurunya) bahwa Abdullah (bin Mas’ud) ternyata juga ikut shalat empat rakaat-empat rakaat, maka ketika dikatakan kepadanya: “Engkau mencela Utsman (karena shalat empat-empat), kemudian engkau sendiri juga shalat empat rakaat-empat rakaat?” Maka ia menjawab, “Perselisihan itu adalah buruk”. (HR Abu Dawud dan An Nasa’i, dan kisah ini dengan singkat juga diriwayat oleh Al Bukhari dan Muslim).

Walaupun sahabat Abdullah bin Mas’ud menganggap bahwa yang benar dan sesuai dengan sunnah Nabi e,  Abu Bakar dan juga Umar, bila kita berhaji dan sedang berada di Mina adalah kita mendirikan shalat dengan diqashar. Walau demikian beliau tidak rela bila sampai penerapan sunnah ini menimbulkan fitnah atau perpecahan. Dan pada kisah ini kita dapatkan beliau radhiallahu ‘anhu dengan ringan meninggalkan pendapatnya yang jelas-jelas benar, demi menjaga persatuan ummat.

Apakah kita tidak mengambil pelajaran dari sikap seorang salafi tulen ini; Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu, dan kemudian kita menjaga persatuan ummat, dengan cara sedikit toleransi dengan pendapat saudara kita.

Semoga Allah senantiasa melapangkan dada kita untuk menerima kebenaran, dan menjadikan kita berjiwa besar, sehingga senantiasa siap untuk berkorban demi terjaganya kemaslahatan umat secara umum, amiin.

HAL KETIGA: BERHATI-HATI DARI SIKAP NYELENEH (ASAL TAMPIL BEDA) DALAM HAL ILMU.

Sahabat Mu’adz bin Jabal radhiallahu ‘anhu pernah menyampaikan peringatan kepada kita tentang fenomena yang akan terjadi dan dialami oleh kaum muslimin,

(إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة). رواه أبو داود والبيهقي وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

“Sesungguhnya di masa yang akan datang akan banyak terjadi fitnah dan harta akan melimpah ruah, dan Al Qur’an akan banyak dipelajari orang, sehingga Al Qur’an akan dibaca oleh setiap orang; oleh orang yang beriman dan juga oleh orang munafiq, oleh laki-laki dan juga oleh perempuan, oleh anak kecil dan juga oleh orang dewasa, oleh budak dan juga oleh orang yang merdeka. Dan sebentar lagi akan ada orang yang berkata, Mengapa orang-orang enggan mengikutiku, padahal aku telah mempelajari Al Qur’an. (Sungguh) mereka tidak akan mengikutiku, hingga aku mengadakan hal baru selain (ajaran Al Qur’an) untuk mereka. (kemudian Mu’ad bin Jabal berwasiat): “Berhati-hatilah kamu dari apa yang ia ada-adakan, karena sesungguhnya hal yang ia ada-adakan adalah kesesatan”. (Riwayat Abu Dawud, Al Baihaqi dan dinyatakan shahih dan selaras dengan persyaratan Bukhari dan Muslim oleh Al Hakim).

Bila kita cermati apa yang dinyatakan oleh sahabat di atas, kemudian kita melihat kenyataan yang ada di lapangan, niscaya kita akan mendapatkan banyak buktinya. Masyarakat demam dengan segala hal baru, sehingga setiap kali ada orang yang menyerukan kepada metode baru dalam beragama, maka kita dapatkan mereka berebut dan berlomba-lomba untuk mengikutinya. Belum terlalu lama kita mendengar berita tentang munculnya gerakan dzikir berjamaah yang dipelopori oleh Muhammad Arifin Ilham, dan pada saat yang hampir bersamaan muncul metode lain yang dipelopori oleh Aa Gymnastiar dengan rangkaian kegiatan yang ia juluki sebagai Manajemen Qalbu, di antaranya yang disebut rihlah religius dsb. Dan belum lama juga, kita mendengar seorang ustadz yang mengajarkan shalat dengan bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi orang-orang yang ditokohkan serta diikuti  oleh masyarakat, hanya sekedar ia datang dengan metode baru.

Di antara yang sedang marak, terutama di kalangan sebagian salafiyyin, ialah gerakan membahasakan ilmu syar’i dengan bahasa-bahasa yang kurang mencerminkan akan adab-adab ilmu dan ulama, atau dengan gaya bahasa gaul. Dan yang lebih memilukan lagi adalah bila pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hubungan suami istri disampaikan dengan gaya bahasa komik, subhanallah!.

Masihkah kita merasa kurang banyak ajaran porno yang disampaikan oleh media massa, baik TV, radio, koran, majalah, atau melalui internet atau lainnya?!

Bila ada yang berkata bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri adalah ilmu yang semestinya disampaikan kepada masyarakat.

Maka saya setuju dengan ucapan ini, akan tetapi apakah harus disampaikan dengan bahasa yang tidak senonoh? Tidakkah bisa permasalahan-permasalahan tersebut dibahas dengan bahasa yang lebih sopan, dan tidak menimbulkan fitnah? Sebagai pedomannya, marilah kita renungkan bersama, bagaimana adab yang dicontohkan oleh Rasulullah e ketika membicarakan masalah ini,

عن أبي هريرة t قال: جاء الأسلمي نبي الله e فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي e، فأقبل في الخامسة فقال: أنكحتها؟ قال: نعم. قال :حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما  ما يأتي الرجل من امرأته حلالا.. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وأصل الحديث عند البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما .

“Dari Abu Hurairah t ia berkata: Seorang dari Bani Aslam mendatangi Nabi e, kemudian ia bersaksi sebanyak empat kali bahwa dirinya telah menggauli seorang wanita dengan cara yang diharamkan. Semuanya itu Nabi e berpaling darinya, kemudian pada pengakuannya yang kelima kalinya, beliau e bersabda, “Engkau telah menyetubuhinya?” Iapun menjawab, “Ya”. Kemudian Nabi e kembali bertanya, “Hingga itumu masuk ke dalam itunya?” Ia menjawab, “Ya”. Nabi e kembali bertanya, “Sebagaimana batang celak masuk ke dalam tabung celak, dan timba ke dalam sumur?” Iapun menjawab, “Ya”. Nabi e kembali bertanya, “Apakah engkau tahu apa itu arti zina?” Ia menjawab, “Ya, (zina ialah) aku dengan cara yang diharamkan telah melakukan dengan seorang wanita perbuatan yang dengan cara halal dilakukan oleh seorang suami dengan istrinya” (HR Abu Dawud dan An Nasa’i, dan kisah ini dengan singkat diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma).

Pada kisah ini Nabi e ketika menginterogasi sahabat yang berzina ini tidak menyebutkan organ vital laki-laki dan juga perempuan, akan tetapi dengan mengatakan, “Hingga itumu masuk ke dalam itunya” padahal beliau sedang dalam majlis peradilan, bukan dalam majlis ta’lim, atau menulis buku, atau majlis-majlis lain yang memiliki adab-adab yang berbeda dengan adab majlis peradilan. Bahkan untuk lebih meyakinkan lagi, beliau mendatangkan perumpamaan dengan celak dan timba. Dan sahabat yang telah berbuat dosa ini, juga menunjukkan adab yang benar-benar tinggi, yaitu tatkala ia menafsirkan arti perbuatan zina, ia berkata, “(Zina ialah) aku dengan cara yang diharamkan telah melakukan dengan seorang wanita perbuatan yang dengan cara halal dilakukan oleh seorang suami dengan istrinya”.

Dan kaitannya dengan majlis ta’lim, mari kita renungkan bersama bagaimana Nabi e mengajari umatnya hal-hal seputar masalah ini,

عن عائشة قالت: سألت امرأة النبي كيف تغتسل من حيضتها؟ فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها، سبحان الله واستتر: وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي e فقلت: تتبعي بها أثر الدم . متفق عليه

Diriwayatkan dari ‘Aisyah radhiallahu ‘anha, Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi e tentang tata-cara mandi bersuci dari haidh? Maka ‘Aisyah menceritakan bahwa Nabi e mengajarinya bagaimana tata-cara mandi bersuci, dan beliau menganjurkannya agar mengambil secarik kain atau kapas yang telah diberi minyak misk (kasturi) dan kemudian ia bersuci dengannya. (mendengar hal itu), wanita tersebut bertanya, “Bagaimana caranya saya bersuci dengan kain/kapas itu?” Beliau e bersabda, “Engkau bersuci dengannya, Subhanallah, dan kemudian beliau menutupi wajahnya“. Sufyan bin ‘Uyainah (perawi hadits ini) mencontohkan kepada kami (murid-murid Sufyan bin ‘Uyainah) dengan telapak tangannya yang ia tutupkan ke wajahnya. ‘Aisyah melanjutkan ceritanya dengan berkata: (Melihat yang demikian ini), maka akupun menariknya (wanita itu), dan aku sudah tahu apa yang dimaksud oleh Nabi e, maka akupun menjelaskan kepadanya, “Hendaknya engkau mengusap-usapkan sehelai kain tadi ke tempat-tempat yang terkena darah haidhmu”. (Muttafaqun ‘Alaih).

Tidakkah kita malu untuk bersikap blak-blakan tanpa basa-basi melalui lisan atau tulisan kita dalam hal-hal yang berkenaan dengan hubungan suami istri?. Tidakkah kita mencontoh Nabi e dalam sikap beliau yang dikisahkan oleh ‘Aisyah ini?!

Wahai saudaraku! Inilah di antara adab ilmu dan ulama’ yang seharusnya senantiasa kita perhatikan dan kita indahkan, agar tulisan dan ucapan kita tidak menimbulkan fitnah.

Terlebih-lebih permasalahan-permasalahan seperti ini menurut hemat kami tidak layak untuk dibahas di hadapan setiap orang, akan  tetapi disampaikan dalam majlis-majlis tertentu, agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan fitnah pada sebagian orang. Karena di antara adab ilmu dan ulama’ ialah kita dianjurkan menyembunyikan sebagian ilmu dari sebagian orang yang dirasa belum saatnya mendengarkan ilmu tersebut, dan ini juga termasuk salah satu adab ilmu dan ulama’. Adab ilmu ini dicontohkan oleh Rasulullah e, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Mu’adz bin Jabal radhiallahu ‘anhu,

عن معاذ t قال: كنت رديف النبي e على حمار يقال له: عفير فقال: يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.

Diriwayatkan dari sahabat Mu’adz bin Jabal t, ia mengkisahkan, “Suatu saat aku membonceng di belakang Nabi e menunggangi keledai yang diberi nama ‘Ufair, kemudian beliaupun bertanya, “Wahai Mu’adz, tahukah engkau hak Allah atas hamba-Nya dan hak hamba atas Allah?” Akupun menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu”. Beliau bersabda, “Sesungguhnya hak Allah atas hamba-Nya ialah: mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya. Dan hak hamba atas-Nya ialah Allah tidak menyiksa siapa saja yang tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya”. Maka aku bertanya kepadanya, “Wahai Rasulullah, apa tidak lebih baik bila saya sebarkan kabar gembira ini kepada para manusia?” Beliau menjawab, “Janganlah engkau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, akibatnya mereka akan bermalas-malasan (dalam beramal).” (Muttafaqun ‘alaih).

Wahai saudaraku, para ulama’ menyatakan bahwa hadits ini merupakan dalil nyata bagi disyari’atkannya untuk menyembunyikan sebagian ilmu dari sebagian orang yang dirasa belum atau tidak mampu untuk memahaminya dengan baik. Oleh karena itu Abdullah bin Mas’ud berkata,

ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم

“Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan suatu pembicaraan yang tidak dapat difahami oleh akal mereka, melainkan pembicaraanmu itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka”. (Riwayat Muslim).

Di antara penerapan salaf terhadap adab ini, adalah apa yang dilakukan oleh Imam Syafi’i rahimahullah,  sebagaimana  yang dituturkan oleh murid beliau Ar Rabi’ bin Sulaiman rahimahullah, “Dahulu Imam Syafi’i, berpendapat bahwa para pengrajin (seperti penjahit baju, pengrajin sepatu dll-pen) yang menerima pesanan tidak berkewajiban untuk mengganti bila terjadi kerusakan pada bahan baku kerajinan tersebut, kecuali bila ia berbuat kesalahan. Walau demikian, beliau (Imam As Syafi’i) tidak menyebar luaskan pendapatnya ini, agar para pengrajin tidak ceroboh ketika mengerjakan pesanannya”.([9])

Semoga Allah Ta’ala melimpahkan kepada kita semua  ilmu dan pemahaman yang barakah, sehingga setiap sikap dan ucapan kita bermanfaat dan tidak mengundang fitnah bagi siapapun dari kaum muslimin, Amiin.

HAL KEEMPAT: AWAS ADA TAQLID & FANATIK MODEL BARU.

Di antara prinsip Ahlissunnah wal Jama’ah, dan merupakan ciri khas yang membedakan mereka dari yang lain ialah, mereka senantiasa mengikuti kebenaran, darimanapun datangnya, dan mereka tidak pernah menjadikan manusia selain Nabi e sebagai tolok ukur kebenaran dan kesalahan suatu hal. Oleh karena itu diriwayatkan dari Nabi e,

ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبيe.([10])

“Tidaklah ada seorangpun, melainkan pendapatnya bisa diambil dan juga bisa ditinggalkan, kecuali Nabi e”.

Dalam Al Qur’an dan Sunnah Nabi e telah banyak ditegaskan akan kewajiban taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya e dan yang selaras dengan syari’at-Nya, di antara dalil-dalil kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan haramnya taqlid kepada yang lain adalah firman Allah,

]وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [ الشورى 10

Artinya: “Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah”. (As Syura 10).

Dan juga firman Allah Ta’ala:

]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا[

Artinya: “Kemudian jika berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An Nisa’ 59).

Dalil-dalil tentang wajibnya mengembalikan setiap permasalahan kepada Al Qur’an dan Sunnah Nabi-Nya terlalu banyak dan kami yakin ikhwani telah banyak membaca dan mendengarnya, sehingga kami merasa tidak perlu berpanjang lebar dengan menyebutkannya. Akan tetapi yang ingin kami singgung pada kesempatan ini ialah sikap sebagian kita yang secara fakta telah terjerumus ke dalam lumpur ta’ashub madzhabi (fanatis kepada madzhab tertentu, atau syeikh tertentu).

Di antara sikap yang memilukan ini ialah sikap tidak mau menerima dalam hal-hal yang diperselisihkan kecuali bila yang memutuskan adalah syeikh fulan, atau fulan atau Hai’ah Kibarul Ulama’ Arab Saudi atau syeikh dari Madinah, atau syeikh dari Yaman atau syeikh dari Yordania atau lainnya. Subhanallah, apakah tidak ada ulama’ lain kecuali mereka, sehingga pendapat atau keputusan mereka adalah ijma’ yang tidak boleh diselisihi?! Apakah selain mereka yang tidak tergolong ke dalam Hai’ah Kibarul Ulama’ bukan ulama’ yang bermanhajkan manhaj salaf?! Apakah kalau seorang syeikh tidak datang dari Yaman atau Madinah atau Yordania selalu salah pendapatnya?

Subhanallah, Dzat Yang Membolak-balikkan hati, kita menyerukan manusia agar tidak fanatik kepada Imam Malik, As Syafi’i, Ahmad bin Hambal, dll, akan tetapi kita terjerumus ke dalam taqlid kepada ulama’-ulama’ yang jauh lebih rendah kadar ilmu dan ketaqwaannya bila dibandingkan dengan mereka.

Inikah hakikat manhaj salaf yang kita dengung-dengungkan, yaitu taqlid kepada sebagian ulama’ zaman sekarang?! Na’uzubillah min dzalik.

Pada kesempatan ini, kami tidak hendak mengajak saudara-saudaraku untuk lepas kontrol dengan meninggalkan seluruh ulama zaman sekarang, akan tetapi marilah bersikap wasath (tengah) dan senantiasa mengikuti kebenaran, walau datangnya dari selain syeikh yang kita idolakan. Dan bahkan pada kesempatan ini kami ingin menekankan: marilah kita benar-benar mencontoh dan mengikuti ulama’ kita yang ada di zaman kita ini, yaitu dengan cara meninggalkan sikap taqlid buta kepada seseorang selain Nabi e, karena itulah wasiat dan ajaran yang senantiasa mereka tekankan dan ajarkan kepada kaum muslimin secara umum, dan kepada thullabul ilmi secara khusus.

Pada akhirnya, semoga apa yang kami tuliskan ini bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi setiap yang membacanya, dan bila ada kesalahan, kami memohon ampunan kepada Allah Ta’ala, dan itulah bukti keterbatasan kami yang layak untuk ditegur dan dikoreksi. Dan dengan senang hati bila di kemudian hari ada dari ikhwanku yang menyampaikan kritikan atau teguran yang berdalil.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


[1] ) Majmu’ fatawa 11/159.

[2] ) Hilyatul Auliya’, oleh Abu Nu’aim Al Asbahani 10/217.

[3] ) Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At Thobari 5/273, dan dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 1/553.

[4] ) Syarah Shahih Muslim 9/89.

[5] ) Yang ia maksud ialah orang-orang Anshar.

[6] ) Yang ia maksud ialah orang-orang Muhajirin.

[7] ) Baca Tarikh At Thobari 2/110, dan Sirah Ibnu Hisyam 4/255.

[8] ) Idem.

[9] ) Al Faqih wal Mutafaqqih 2/416.

[10] ) Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir 11/339, dari sahabat Ibnu Abbas dengan sanad yang marfu’ (sampai kepada Nabi e)  dan dinyatakan oleh Al Haitsami bahwa para perawinya adalah tsiqah. (Majma’ Az Zawaid 1/179). Walaupun yang masyhur, ini adalah ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s